[hulp]
recht op zwangerschapsverlof (right to maternal leave)
(arbeidsrecht) recht op vrije dagen die werkneemsters hebben in verband met hun bevalling. Het ~ bestaat vanaf zes weken voor de vermoedelijke bevalling en loopt tot zes weken na de dag van de bevalling.