[hulp]
Edelachtbare (EA)
(rechtswetenschap) "officiële aanspreektitel voor: griffier, officier van justitie en rechter"